Nové stavební právo | Konference
Nové stavební právo

Popis akce

Vzhledem k stále nejasné konečné podobě Stavebního zákona po probíhajících senátních a sněmovních úpravách jsme se rozhodli webinář přesunout na pozdější termín, pravděpodobně v září. O novém datu konání vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Nový stavební zákon si klade za cíl především zjednodušit a zrychlit povolovací procesy při výstavbě. Přináší celou řadu změn v oblasti organizace stavebních úřadů, územního plánování, povolovacího řízení, odstraňování černých staveb a stavebních kontrol.

Na webináři se zaměříme také na to, jak nová legislativa ovlivní probíhající řízení a existující územně plánovací dokumentaci. Nezapomeneme ani na hlavní pilíře digitalizace stavebního řízení a územního plánování.

Webinářem vás provedou Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E, který se podílel na přípravách pozměňovacích návrhů k novému stavebnímu zákonu, a to zejména v oblasti digitalizace stavebních procesů a institucionální integrace stavební správy a JUDr. Martin Mezenský, který se věnuje zastupování klientů v řízeních před správními orgány a soudy a řešení projektů v oblastech veřejné regulace, zejména pak stavebního práva, práva životního prostředí, daní či práva vysokých škol.

Datum a čas

30/09/2021
09:00 - 12:00h

Místo

online/onsite - bude upřesněno

Z programu

Jan Tomíšek | Státní stavební správa, územní plánování & digitalizace
Nový stavební zákon přináší rozsáhlé změny v podobě stavebních řízení i územního plánování. Jan Tomíšek v tomto bloku představí novou podobu organizace stavebních úřadů, včetně vymezení důsledků vzniku státní stavební správy a harmonogramu zřizování jednotlivých orgánů. Zaměří se také na největší změny v oblasti územního plánování, například na zrychlení změn územních plánů nebo povahu plánovacích smluv. Nakonec představí hlavní pilíře digitalizace stavebního řízení a územního plánování.

Martin Mezenský | Nový stavební řád a přechodná ustanovení
Nový stavební zákon zásadním způsobem mění podobu a průběh řízení podle stavebního řádu. Martin Mezenský v tomto bloku účastníky provede novým povolovacím řízením a upozorní na změny v oblasti kolaudací, odstraňování černých staveb a stavebních kontrol. Diskutována bude i podoba soudního přezkumu jednotlivých rozhodnutí. V závěrečné části upozorní na to, jak nová legislativa ovlivní již probíhající řízení a existující územně plánovací dokumentaci.

Celý program

Přednášející


Jan Tomíšek
Vedoucí advokát, ROWAN LEGAL
Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E se věnuje právnímu poradenství zejména v oblastech softwarového práva, cloud computingu, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a elektronických transakcí. Expertně se také podílel na přípravách pozměňovacích návrhů k novému stavebnímu zákonu, a to zejména v oblasti digitalizace stavebních procesů a institucionální integrace stavební správy. Vedle působení v advokacii je doktorandem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jan je absolventem Právnické fakulty, Fakulty informatiky a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Je držitelem ocenění Právník roku v kategorii Talent roku za rok 2016.

Martin Mezenský
Advokátní koncipient, ROWAN LEGAL
JUDr. Martin Mezenský se věnuje právnímu poradenství zejména stran správní a civilní litigace a aplikace práva Evropské unie. Podílel se na zastupování klientů v řízeních před správními orgány a soudy a řešení projektů v oblastech veřejné regulace, zejména pak stavebního práva, práva životního prostředí, daní či práva vysokých škol. Martin je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, má za sebou také semestrální studijní pobyty na univerzitách na Kostarice a v Lucembursku. Je členem správní rady předního tuzemského think-tanku Asociace pro mezinárodní otázky.

Partneři webináře

Partneři
Mediální partneři

Další akce pořadatele

Document Management Conference SK
 • DMS/ECM systémy
 • Elektronický cyklus dokladov
 • Strojové učenie
Bezpečnosť a dostupnosť dát
Bezpečnosť a dostupnosť dát

20/10/2021

online / onsite - bude upresnené

 • Trendy v ochrane a správe dát
 • Národné a EU normy
 • Prípadové štúdie
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

09/11/2021

online/onsite - bude upřesněno

 • Inovace ve finančním sektoru
 • Datová analýza
 • Právní aspekty
DEPO ve finálním znění
DEPO ve finálním znění

23/06/2021

online

 • Portál občana
 • Pravidla úřadování
 • E-dokumenty na cestách
Document Management Conference
Document Management Conference

25/05/2021

online

 • Kancelář v kapse
 • Automatizace procesů
 • Business Continuity and Recovery
DEPO v otázkách a odpovědích
 • Datové schránky a el. identifikace
 • Cloud ve veřejné správě
 • E-legalizace
DEPO a spisová služba
DEPO a spisová služba

05/05/2021

online

 • Vývoj legislativy
 • Změny ve vedení spisové služby
 • Atestace systémů eSSL
Bankovní identita
Bankovní identita

21/04/2021

online

 • Bankovní identita v souvislostech
 • Jak se napojit?
 • Případové studie a ukázky
Brunch s Rancher
Brunch s Rancher

31/03/2021

online

 • Open source řešení pro správu Kubernetes clusterů
 • Napříč datovými centry i cloudy
IT Security Workshop
IT Security Workshop

23/03/2021

online

 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • Legislativní změny
 • Ochrana dat
IT mezi paragrafy
IT mezi paragrafy

18/02/2021

online

 • Katalog služeb
 • Cloud ve veřejné správě
 • Digital Services Act
Důvěryhodná veřejná správa
 • Významné informační systémy dle ZoKB
 • Systémy spisových služeb
 • Změny a vývoj Národního standardu
Co přinese DEPO?
Co přinese DEPO?

15/12/2020

online

 • Změny zákonů
 • Atestace systémů spisových služeb
 • Jmenné rejstříky
Zavedení kontejnerové platformy
 • Migrace aplikací na platformu
 • Řešení pro kontejnerové projekty
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Od zítra digitálně: veřejný sektor
 • Digitalizace veřejné správy
 • Nesprávný úřední postup
 • Služební zákon a digitalizace
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.